PVC BORU 3,2 mm (TS275-EN1329/BD Tip)
PVC DİRSEK 45°
PVC DİRSEK 87°
PVC REDÜKSİYON
PVC TEK ÇATAL 45°
PVC KAYAR MANŞON
PVC S
PVC TE 87°
PVC TAPA
PVC KADA
PVC ÇİFT ÇATAL 45°
PVC TEMİZLEME PARÇASI
PVC HAVA BACASI
PVC İSTAVROZ TE 87°
PVC KELEPÇE
PVC ÇEKVALF
PVC BORU 2,2 mm
PVC BORU VE PARÇA CONTASI